Dodatkowe polowanie zbiorowe

Kol. Członkowie i stażyści K.Ł. Nr 5 „Odyniec” w Jastrowiu.

Poniżej znajdują się informację na temat dodatkowego polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Nr 5 „Odyniec” w Jastrowiu  w sezonie 2021/2022:

 

Lp. Data Rodzaj polowania Leśnictwo, sektory Prowadzący
1. 05.12.2021r. Polowanie własne Smolary, Byszki, Hajda, Jeziora, Wądołek Radosław Trzoska

Andrzej Maćkowiak

 

Zbiórka na polowania o godzinie 8.00 przy wiacie Myśliwskiej w Samborsku.

Uwaga!!

  • Zgodnie z Uchwałą Nr 10/2010 Walnego Zgromadzenia z dnia 10.04.2010 zaproszenie na polowanie gości – myśliwych lub innych osób towarzyszących wymaga każdorazowo uzyskania zgody Zarządu Koła.
  • Zgodnie z Uchwałą Nr 18/2021 Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2021 myśliwy jest zobowiązany do zgłoszenia udziału w polowaniu zbiorowym min. 3 dni przed terminem polowania.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem

         „Darz Bór”