Historia

 

Koło Łowieckie nr 5 „Odyniec” powstało w 1958 roku przy Nadleśnictwie Płytnica, swoją siedzibę miało w Jastrowiu. Założycielami koła byli: Józef Ćwiek, Witold Joncel, Marian Kałaska, Stanisław Kędziora, Czesław Kubiak, Wiktor Martenka, Hubert Radomski, Jan Sokołowski. Na pierwszym walnym zebraniu przyjęto statut koła i nadano  nazwę „Odyniec”
W skład pierwszego zarządu weszli: Jan Sokołowski – prezes, Józef Ćwiek-skarbnik, Stanisław Kędziora – łowczy i Czesław Kubiak – sekretarz.. Do koła należało w tym okresie siedemnastu członków. Formalnie koło zostało zarejestrowane w marcu 1959 roku. Nowopowstałe Koło otrzymało od Nadleśnictwa w dzierżawę obwody łowieckie  nr 202 ( obecnie 13) i 152 oraz w późniejszym czasie obwód 202 ( obecnie 14) – który został częściowo przekazany na rzecz Koła Łowieckiego „Wadera”. Obwody obejmują tereny wokół Jastrowia, Samborska,Brzeźnicy i Ptuszy. W tym okresie działalność koła nastawiona była głównie na zagospodarowanie łowiska oraz poprawę bytowania zwierzyny. Do roku 1960, ze względu na panujący wcześniej pomór, nie polowano na dziki, również pozyskanie innych gatunków zwierzyny było stosunkowo niewielkie. Wraz z upływem czasu plany pozyskania zwierzyny rosły, a do Koła wstępowało coraz więcej myśliwych.

haft-odyniec

W kwietniu 1983 roku, po rozpisaniu ankiety –  Koło podzieliło się. Przy macierzystym Kole „Odyniec” pozostało osiemnastu myśliwych i jeden kandydat. Pozostali myśliwi, (głównie leśnicy) utworzyli Koło Łowieckie „Brać Leśna” i otrzymali obwód nr 14. Po podziale wybrano nowy zarząd Koła „Odyniec” w jego składzie znaleźli się: Jan Rakoniewski – prezes, Tadeusz Zborowski – łowczy, Jan Turek – sekretarz, Ryszard Golon – skarbnik. O tego momentu koło umacniało się  gospodarczo, finansowo i rozrosło liczebnie, wielu z obecnie polujących myśliwych poszło w ślady swoich ojców. W 2011 roku z inicjatywy zarządu zakupiono w m. Samborsko grunt, na terenie którego wybudowano wiatę , która  służy do spotkań kolegów myśliwych oraz w szczególności do spotkań z dziećmi szkolnymi w celu propagowania łowiectwa.   W 2018 roku koło obchodziło 60 – lecie swojego istnienia w trakcie uroczystości za swoją działalność na rzecz PZŁ wielu członków zostało odznaczonych medalami Zasługi Łowieckiej, zasługi  w rozwoju Wielkopolskiego i Pilskiego Łowiectwa.
Obecnie koło liczy 31 członków. Plan pozyskania w bieżącym sezonie wynosi: jeleń – 33 szt., sarna – 34 szt., dziki – 53 szt. Na terenie obwodu występuje również wiele gatunków zwierząt chronionych : wilk, bóbr europejski, ryś, łoś oraz  coraz liczniej żubry.  Koło posiada 6 paśników, 20 lizawek, ok. 60 ambon, oraz 4 poletka łowieckie i 4 pasy zaporowe.