Historia

 

            Koło Łowieckie nr 5 „Odyniec” powstało w 1958 roku przy Nadleśnictwie Płytnica, swoją siedzibę miało w Jastrowiu. Na pierwszym walnym zebraniu przyjęto statut koła i nadano mu nazwę”Odyniec”. Założycielami koła byli: Józef ĆwiekWitold JoncelMarian KałaskaStanisławKędziora, Czesław KubiakWiktor MartenkaHubert RadomskiJan Sokołowski.
W skład pierwszego zarządu weszli: Jan Sokołowski – prezes, Józef ĆwiekStanisław KędzioraCzesław Kubiak – członkowie. Do koła należało w tym okresie siedemnastu członków. Formalnie koło zostało zarejestrowane w marcu 1959 roku. KŁ „Odyniec” otrzymało od Nadleśnictwa Jastrowie w 10 letnią dzierżawę obwód nr 13, a później obwód nr 14,obejmujące tereny wokół Jastrowia, Samborska,Brzeźnicy i Ptuszy. W tym okresie działalność koła nastawiona była głównie na zagospodarowanie łowiska oraz poprawę bytowania zwierzyny. Sprawy gospodarcze i fihaft-odyniecnansowe należały, według obowiązującego w tamtych czasach Prawa Łowieckiego, do gospodarza terenu, Nadleśnictwa Jastrowie. Do roku 1960, ze względu na panujący wcześniej pomór, nie polowano na dziki, również pozyskanie innych gatunków zwierzyny było stosunkowo niewielkie. Sytuacja gospodarcza koła poprawiła się od momentu wprowadzenia polowań dewizowych dla cudzoziemców to jest od roku 1962. Wraz z upływem czasu plany pozyskania zwierzyny rosły, a do koła wstępowało coraz więcej myśliwych.
W kwietniu 1983 roku, po rozpisaniu ankiety, koło podzieliło się na dwie odrębne jednostki, przy macierzystym kole „Odyniec” pozostało osiemnastu myśliwych i jeden kandydat. Pozostali myśliwi, głównie leśnicy utworzyli Koło Łowieckie „Brać Leśna” i otrzymali obwód nr 14. Po podziale wybrano nowy zarząd koła „Odyniec” w jego składzie znaleźli się: Jan Rakoniewski – prezes, Tadeusz Zborowski – łowczy, Jan Turek – sekretarz, Ryszard Golon – skarbnik. W 2008 roku koło obchodziło 50 – lecie swojego istnienia.
Obecnie liczy ono 28 członków macierzystych i 5 niemacierzystych. Koło gospodaruje w obwodzie nr 13, położonym na terenie gminy Jastrowie, o powierzchni 6.230 ha, w tym 3.896 ha to lasy, 2.332 ha użytki rolne i 2 ha wody. Na terenie obwodu występuje wiele ciekawych gatunków zwierząt np. wilk, Bóbr europejski, Kurka wodna, Gągoł krzykliwy, Derkacz, żerowisko Orła bielika. Koło posiada 12 paśników, 50 lizawek, ok. 100 ambon, oraz 4 poletka łowieckie i 3 pasy zaporowe.