Kalendarz polowań

Kalendarz polowań

Kalendarz polowań obowiązuje od 26 maja 2001 r. zgodny z rozporządzeniem ministra środowiska z 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. nr 43 z 12 maja 2001 r.)

L.p. Zwierzęta łowne Okres polowania
1. Łosie byki, klępy, łoszaki objęte całoroczną ochroną
2. Jelenie szlachetne byki od 21.08 do końca lutego
łanie od 1.09 do 15.01
cielęta od 1.09 do końca lutego
3. Jelenie sika byki, łanie, cielęta od 1.10 do 15.01
4. Daniele byki od 1.09 do końca lutego
łanie od 1.09 do 15.01
cielęta od 1.09 do końca lutego
5. Sarny kozły od 11.05 do 30.09
kozy, koźlęta od 1.10 do 15.01
6. Dziki wszystkie cały rok
7. Muflony tryki od 1.10 do końca lutego
owce, jagnięta od 1.10 do 15.01
8. Borsuki od 1.09 do 30.11
9. Tchórze, kuny (leśne i domowe) od 1.09 do 31.03
10. Lisy jenoty, norki amerykańskie i szop pracz od 1.07 do 31.03
11. Piżmaki od 11.08 do 15.04
12. Zające szaraki, dzikie króliki od 1.11 do 31.12,
a wdrodze odłowu do 15.01
13. Bażanty koguty od 1.10 do końca lutego
kury tylko w OHZ (bażanta)
od 1.10 do 31.01
14. Kuropatwy od 11.09 do 21.10
a wdrodze odłowu do 15.01
15. Kaczki krzyżówki, cyraneczki,
głowienki, czernice
od 01.09 do 01.01
16. Gęsi gęgawy, zbożowe,
białoczelne
od 01.09 do 21.12
17. Łyski od 01.09 do 01.01
18. Gołębie grzywacze od 15.08 do 30.11
19. Słonki od 1.09 do 21.12
20. Jarząbki od 1.09 do 30.11
21. Szakale złociste od 31.07 do 28.02