Relacja z Walnego Zgromadzenia Członków Koła

Dnia 14.04.2017r. w restauracji „Pod Strzechą” odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego  Nr 5 Odyniec  w Jastrowiu. Na zebranie przybyło 24 myśliwych więc kworum było. Zgromadzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 10:00. Na początku wybrano przewodniczącego WZ, którym został  Kol. Piotr Wojtiuk, a następnie minutą ciszy uczczono  pamięć niedawno zmarłemu koledze Tadeuszowi Dolat. Członkowie zarządu koła […]

Czytaj dalej


Walne Zgromadzenie Koła (14.04.2018r., godzina 10:00, Restauracja pod Strzechą)

Członkowie  i  Stażyści Koła Łowieckiego nr 5 „Odyniec” Zarząd Koła Łowieckiego nr 5 „Odyniec” w Jastrowiu informuje , że  na podstawie paragrafu 57 statutu PZŁ w związku ze zmianą Ustawy Prawo Łowieckie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.04.2018 r  dodaje się punkt : Wybór delegata na okręgowy zjazd delegatów.                                                                  Porządek obrad […]

Czytaj dalej