O kole

Teren, który dzierżawi nasze Koło „Odyniec” należy do pomorsko-nadodrzańskiej krainy łowieckiej, charakteryzującej się występowaniem wysokich stanów zwierzyny grubej. Koło gospodaruje w obwodzie łowieckim leżącym na terenie gminy Jastrowie. Posiada on powierzchnię 6230 ha, z tego: 3896 ha to lasy, 2332 ha to użytki i 2 ha – wody. W pięknej i urozmaiconej naszej kniei występuje przejściowo lub na stałe wiele gatunków zwierzyny.

Rysunek 1 Mapa obwodu

            Na uwagę zasługuje fakt, iż koło od kilku lat w związku z małą ilością zwierzyny drobnej zaczęło przeciwdziałać temu zjawisku płacąc każdemu myśliwemu za ustrzelonego lisa, jenota doprowadziło to do tego, że w sezonie łowieckim pozyskuje się ok. 80 szt. tych drapieżników, a co za tym idzie stan zwierzyny drobnej w naszym kole znacznie się poprawił. W łowisku prowadzona jest prawidłowa gospodarka łowiecka, uprawiamy dużą ilość poletek uprawnych, a urządzeń łowieckich przybywa ( w ubiegłym sezonie powstało 18 ambon ). Nie tylko pracą i polowaniem myśliwi żyją….Nie zaginęła w naszym Kole piękna kultura łowiecka. Każdego roku, z okazji święta patrona myśliwych- św. Huberta, organizujemy uroczyste polowanie. na które są zapraszane rodziny, sympatycy łowiectwa oaz osoby współpracujące z kołem  w szczególności lokalni rolnicy.

Koło Łowieckie ODYNIEC współpracuje z  samorządem Gminy i Miasta Jastrowie oraz Nadleśnictwem Jastrowie. W ramach współpracy udostępniamy  teren  należący do koła na którym znajduje się wiata myśliwska w m. Samborska do organizacji różnych imprez okolicznościowych m.in. dożynek gminnych, spotkań i zebrań  organizowanych przez sołectw i lokalną społeczność. W trakcie tych uroczystości promujemy  łowiectwo.