!Obwód ponownie otwarty!

Za sprawą wydanego 15 kwietnia Rozporządzenia Rady Ministrów – poz. 673, został doprecyzowany § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii –  poz. 658. Zmiana wskazuje na obowiązek zabezpieczania upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, jak również przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt. 
W odniesieniu do powyższego zapisu i decyzji Zarządu Koła do dnia 30 września 2020 r. w związku z koniecznością ochrony pól przed szkodami polujemy tylko i wyłącznie na polach! Informowaliśmy o tym w następującym artykule http://odyniecjastrowie.pl/2020/04/05/wazny-komunikat-dotyczacy-polowan-w-naszym-kole/

Z myśliwskim pozdrowieniem
„Darz Bór”