Dożynki Gminne

W dniu 25 sierpnia 2021 r. do Zarządu Koła Łowieckiego „ODYNIEC” nr 5, wpłynęło pismo od Ośrodka Kultury w Jastrowiu dot. użyczenia nieodpłatnie terenu w Samborsku w celu zorganizowania Dożynek Gminnych w dniu 11 września br. Mowa jest o naszej wiacie myśliwskiej. Zarząd w związku z dobrą współpracą z władzami samorządowymi miasta i gminy Jastrowie […]

Czytaj dalej