Zmiany w okresach polowań na zwierzęta łowne

Szanowni Koledzy Myśliwi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne poniżej najistotniejsze informacje w ww. sprawie: 1) jelenie szlachetne: a) byki: – w drugim roku życia – od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego,lubuskiego, […]

Czytaj dalej