Relacja z Walnego Zgromadzenia Członków Koła za sezon 2023/2024

Dnia 20.04.2024 r.  odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego  Nr 5 Odyniec  w Jastrowiu. Na zebranie przybyło 29 myśliwych na 34 więc kworum było. Zgromadzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 10:00. Na początku wybrano przewodniczącego WZ, którym został  Kol. Piotr Wojtiuk, oraz Sekretarza WZ, którym został Kol. Andrzej Maćkowiak Rozpoczęto od  przedstawienia  sprawozdań za miniony sezon […]

Czytaj dalej