Podsumowanie polowań zbiorowych oraz dewizowych

Sezon polowań zbiorowych jak i indywidualnych dewizowych z końcem stycznia został zamknięty, więc czas na krótkie podsumowanie tego co wydarzyło się w minionym sezonie w Naszym Kole

Łącznie zorganizowano 3 polowania zbiorowe w tym jedno dla myśliwych cudzoziemców i dwa dla naszych członków Kola: polowanie Hubertowskie oraz polowanie Wigilijne.  Odbyły się również trzy polowania indywidualne dla kolegów z zagranicy

W 3 zbiorówkach pozyskano: jelenia łanie oraz cielę ; 21 dzików;  3 lisy, jednego jenota oraz jedną kozę. Opolowano 23 mioty w których oddano ok. 120 strzałów. Natomiast w polowaniach indywidualnych komercyjnych pozyskano 17 kozłów, 10 dzików, 5 jeleni (byk, łania oraz cielę) 

W polowaniach wyłoniono 3 króli Polowania, 6 v-ce i II v-ce króli oraz 2 pudlarzy polowania, którym wręczono pamiątkowe medale

Odwiedziło nas wielu wspaniałych myśliwych z zaprzyjaźnionych Kół oraz gości z zagranicy: Danii, Niemiec, Szwecji oraz Holandii.

Duże podziękowania dla osób, które przyczyniły się do organizacji polowań, a przede wszystkim prowadzącym polowania którzy na swoich barkach dźwigali dużą odpowiedzialność, gdyż bez zaangażowania wszystkich osób ciężko byłoby mówić o jakichkolwiek sukcesach.
Czeka nas teraz długa przerwa, ale miejmy nadzieje w takim samym składzie spotkać się na kolejnych polowaniach zbiorowych, które już w październiku 🙂
Zapraszamy do współpracy chętne biura polowań, zapewniamy organizację na najwyższym poziomie.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór