Składka członkowska PZŁ na rok 2023

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 20 grudnia 2022 r., należy wpłacić składkę członkowską PZŁ na rok 2023. Składka na 2023 rok wynosi:

 503,- zł składka normalna z ubezpieczeniem
 273,- zł składka ulgowa z ubezpieczeniem – myśliwi ponad 70 lat i uczący się do 25 lat.

Wpłaty składek członkowskich wpłacamy tylko i wyłącznie za pośrednictwem Koła. W kasie Zarządu Okręgowego nie będą przyjmowane żadne indywidualne wpłaty składek, a myśliwi będą odsyłani do Koła.
Jednocześnie informujemy, iż przedłużanie ważności nowych legitymacji (plastikowych) następuje poprzez naklejenie na rok 2023 znaczka – hologramu. Przedłużania nowych legitymacji będzie dokonywał Zarząd Koła. Przedstawiciel Zarządu Koła lub upoważniona przez Zarząd osoba odbierze odpowiednią ilość znaczków – hologramów , zgodnie z dokonaną przez Koło ilością wpłat składek członków.

Wpłaty członków na konto naszego Koła do dnia 20.12.2022 r. Przypominamy numer konta:
Kredyt Bank O/Piła filia nr 3 Jastrowie
71 1500 1041 1210 4004 1973 0000