Dodatkowe polowanie zbiorowe

Kol. Członkowie i stażyści K.Ł. Nr 5 „Odyniec” w Jastrowiu.

Informujemy że dnia 14.01.2023 r. odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe dla członków Naszego Koła. Szczegóły poniżej.

 

Lp. Data Rodzaj polowania Leśnictwo, sektory Prowadzący
1. 14.01.2023r. Polowanie własne Smolary, Byszki, Hajda, Jeziora, Wądołek Radosław TrzoskaAndrzej Maćkowiak

 

Zbiórka na polowania o godzinie 08.00 przy wiacie Myśliwskiej w Samborsku.

Uwaga!!

  • Zgodnie z Uchwałą Nr 10/2010 Walnego Zgromadzenia z dnia 10.04.2010 zaproszenie na polowanie gości – myśliwych lub innych osób towarzyszących wymaga każdorazowo uzyskania zgody Zarządu Koła.
  • Zgodnie z Uchwałą Nr 18/2021 Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2021 myśliwy jest zobowiązany do zgłoszenia udziału w polowaniu zbiorowym min. 3 dni przed terminem polowania.

Z myśliwskim pozdrowieniem

         „Darz Bór”