Polowanie dewizowe w dniach 22 i 24.11.2023 r.

W dniach 22 i 24.11.2023 r.  odbyły się pierwsze polowania zbiorowe dewizowe tego roku w Naszym Kole. Na zbiórce o godzinie 07:30 na działce należącej do Koła w m. Samborsko stawiło się 15 zaprzyjaźnionych myśliwych z Niderlandów, którzy to po raz pierwszy polują w naszym obwodzie.

Prowadzący polowanie w tych dniach byli Kol. Andrzej Maćkowiak i Radosław Trzoska którzy na odprawie umówili zasady bezpieczeństwa podczas polowań oraz gatunki zwierzyny na którą można polować, aby następnie udać się w knieje.

W dniu 22.11.2023 r. udało się opolować 8 miotów podczas których oddano 40 strzałów i pozyskano: 1 jelenia byka, 4 dziki, 1 sarnę kozę oraz 4 lisy. Efekt mógłby być lepszy aczkolwiek koledzy z Niderlandów nie popisywali się skutecznością

W dniu 24.11.2023 r. odbyto 9 pędzeń, oddano 30 strzałów czego efektem było pozyskanie: 1 odyńca, 4 kozy oraz jednego przecherę. Tak samo jak w dniu wcześniejszym cudzoziemcy byli nieskuteczni gdzie pudłowali do dzików oraz jeleni.

Na zbiórce kończącej polowania prowadzący wręczali kolegą nagrody indywidualne w postaci pamiątkowych medali oraz podziękowali za bezpieczne i przeprowadzone w miłej i koleżeńskiej atmosferze polowania oraz zaproszono myśliwych na kolejne łowy. Następnie głos zabrał jeden z przybyłych myśliwych, który w kilku słowach podziękował za profesjonalną organizację polowania oraz za wyśmienitą atmosferę. Wspomniał również że efekt pozyskania zwierzyny mógłby być lepszy ale duża obecność wilków, które pokazywały się w naszym obwodzie podczas łowów znacznie wpłynęła na efekty podczas polowań.

 

Jednocześnie dziękujemy kolegą myśliwym, nagance oraz niezawodnemu kucharzowi w organizacji polowań 🙂

 

!UWAGA!

Przypominamy że polowanie wigilijne odbędzie się dnia 16.12.2022 r. (sobota). Zbiórka na polowanie o godzinie 8.00 na działce w m. Samborsko.

  • Zgodnie z Uchwałą Nr 10/2010 Walnego Zgromadzenia z dnia 10.04.2010 zaproszenie na polowanie gości – myśliwych lub innych osób towarzyszących wymaga każdorazowo uzyskania zgody Zarządu Koła.
  • Zgodnie z Uchwałą Nr 18/2021 Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2021 myśliwy jest zobowiązany do zgłoszenia udziału w polowaniu zbiorowym min. 3 dni przed terminem polowania.

Z myśliwskim pozdrowieniem

„Darz Bór”