Plan polowań zbiorowych na sezon 2022/2023

Kol. Członkowie i stażyści K.Ł. Nr 5 „Odyniec” w Jastrowiu.

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 5 „Odyniec” w Jastrowiu  w sezonie 2022/2023:

 

Lp. Data Rodzaj polowania Leśnictwo, sektory Prowadzący
1. 29.10.2022r. Polowanie Hubertowskie Smolary, Byszki, Hajda, Jeziora, Wądołek Radosław Trzoska

Andrzej Maćkowiak

2. 17.12.2022r. Polowanie Wigilijne Smolary, Byszki, Hajda, Jeziora, Wądołek Andrzej Maćkowiak

Radosław Trzoska

 

Zbiórka na polowania o godzinie 08.00 przy wiacie Myśliwskiej w Samborsku.

Uwaga!!

  • Zgodnie z Uchwałą Nr 10/2010 Walnego Zgromadzenia z dnia 10.04.2010 zaproszenie na polowanie gości – myśliwych lub innych osób towarzyszących wymaga każdorazowo uzyskania zgody Zarządu Koła.
  • Zgodnie z Uchwałą Nr 18/2021 Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2021 myśliwy jest zobowiązany do zgłoszenia udziału w polowaniu zbiorowym min. 3 dni przed terminem polowania.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem

         „Darz Bór”