Orzeczenia lekarskie i psychologiczne

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
poniżej umieszczono pismo Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dotyczące orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, potwierdzającego możliwość dysponowania bronią, które wchodzą w życie od 01 stycznia 2023 r. i ważne będą przez 5 lat. Co 5 lat badania należy odnawiać.