Polowanie zbiorowe dewizowe 26.11.2022 r.

Dnia 26.11.2022 r.  odbyło się pierwsze polowanie zbiorowe dewizowe tego roku w Naszym Kole. Na zbiórce o godzinie 07:30 pod wiatą myśliwską w m. Samborsko stawiło się 13 zaprzyjaźnionych myśliwych z Danii, którzy rok w rok polują już w naszym obwodzie i zawsze są pod wrażeniem organizacji i sukcesów podczas polowania.

Prowadzący polowanie Kol. Andrzej Maćkowiak i Radosław Trzoska na odprawie umówili zasady bezpieczeństwa podczas polowania oraz gatunki zwierzyny na którą można polować, aby następnie udać się w knieje.

Na pierwszy miot wybrano wąwozy na sektorze nr III, w którym udało się pozyskać 10 dzików. Na następne mioty prowadzący wybrali sektory V,VII i IX gdzie udało się pozyskać kozę, 2 lisy oraz 8 dzików. Po tak owocnych miotach udano się na przerwę obiadową.

Po przerwie najedzeni i zregenerowani myśliwi jak i wszystkie inne osoby uczestniczące w polowaniu ruszyli dalej polować. W drugiej części polowania udało się opolować 2 mioty w których pozyskano 8 dzików oraz lisa.

Ostatecznie tego dnia w 7 miotach przy 80 oddanych strzałach udało się pozyskać kozę, 26 dzików oraz trzy lisy. Na zbiórce kończącej polowanie prowadzący wręczyli kolegą z Danii nagrody indywidualne w postaci pamiątkowych medali oraz podziękowali za bezpieczne i przeprowadzone w miłej atmosferze polowanie oraz zaproszono myśliwych na kolejne polowania. Następnie głos zabrał jeden z przybyłych myśliwych, który w kilku słowach podziękował za profesjonalną organizację polowania oraz za wyśmienitą atmosferę. Wspomniał również że efekt pozyskania zwierzyny mógłby być lepszy ale obecność wilków i żubrów w naszym obwodzie znacznie wpływa na sukcesy podczas polowania. 

 

!UWAGA!

Informujemy że nastąpiła zmiana terminu polowania zbiorowego wigilijnego dla członków naszego Koła. Polowanie wigilijne odbędzie się dnia 18.12.2022 r. (niedziela). Zbiórka na polowanie o godzinie 8.00 przy wiacie Myśliwskiej w Samborsku.

Dla przypomnienia: 

  • Zgodnie z Uchwałą Nr 10/2010 Walnego Zgromadzenia z dnia 10.04.2010 zaproszenie na polowanie gości – myśliwych lub innych osób towarzyszących wymaga każdorazowo uzyskania zgody Zarządu Koła.
  • Zgodnie z Uchwałą Nr 18/2021 Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2021 myśliwy jest zobowiązany do zgłoszenia udziału w polowaniu zbiorowym min. 3 dni przed terminem polowania.

Z myśliwskim pozdrowieniem

„Darz Bór”